ADHD (14 tips)

Ieder kind is weleens druk of onrustig. Maar wat als je kind of een kind waarmee je werkt altijd druk is en het moeilijk vindt om stil te zitten, taken niet af kan maken, snel wordt afgeleid, slecht luistert en impulsief is? Misschien heeft hij/zij dan ADHD.

Wat is ADHD?

ADHD is een afkorting van: Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands betekent dit: aandachtstekortstoornis (of concentratiestoornis) met hyperactiviteit en impulsiviteit.

Er bestaan drie types ADHD:

 1. Het niet-oplettende type heeft alleen concentratieproblemen zonder hyperactiviteit en impulsiviteit. Deze vorm wordt ook wel ADD genoemd. Kinderen met ADD zijn lastiger te herkennen dan kinderen met ADHD, omdat hun gedrag meestal niet storend is en ze hierdoor minder opvallen. Kinderen met ADD zijn echte dromers en ze kunnen ook apathisch zijn (psychisch ongevoelig, lusteloos, onverschillig). Ze vinden het lastig om aan een taak te beginnen en om hier hun aandacht bij te houden. Hierdoor presteren ze vaak onder hun niveau. En dit heeft weer een negatieve invloed op hun zelfvertrouwen.
 2. Het hyperactieve type waarbij géén sprake is van een concentratieprobleem, maar waarbij alleen hyperactiviteit en impulsiviteit voorkomen.
 3. Het gemengde type waarbij er een combinatie is van aandachtsproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit. Als we het hebben over ADHD bedoelen we meestal dit type.

Hoe herken je een kind met ADHD of ADD?

Kinderen met ADHD:

Vinden het moeilijk om stil te zitten
• Zijn snel afgeleid
• Kunnen moeilijk op hun beurt wachten
• Rennen van de ene activiteit naar de andere
• Vinden het moeilijk om rustig te spelen
• Praten heel veel
• Vallen anderen in de rede
• Luisteren niet goed naar wat anderen zeggen
• Komen vaak in gevaarlijke situaties terecht
• Vinden het moeilijk om instructies op te volgen
• Verliezen vaak iets of raken iets kwijt
• Kunnen zich moeilijk concentreren
• Kunnen zichzelf moeilijk onder controle houden

Kinderen met ADD:

• Zijn dromerig
• Lijken passief
• Zijn teruggetrokken
• Vergeten vaak iets
• Zijn ongeorganiseerd
• Lijken niet te luisteren
• Zijn vaak dingen kwijt
• Worden gemakkelijk afgeleid
• Hebben moeite met de sociale activiteiten

Kenmerken ADHD

De kenmerken van kinderen met ADHD worden onderverdeeld in drie categorieën:

1. Aandachtstekortstoornis

Een aandachtstekortstoornis betekent niet dat een kind niet genoeg aandacht krijgt van zijn/haar ouders of de leerkracht!

We krijgen door middel van onze zintuigen allerlei prikkels binnen: we horen, zien, voelen, proeven en ruiken de hele dag door. Onbewust maken we onderscheidt tussen de belangrijk en onbelangrijke informatie die we binnen krijgen. Belangrijke informatie of prikkels gebruiken we en de onbelangrijke niet. We richten onze aandacht op iets wat we belangrijk vinden en de prikkels die we niet nodig hebben, houden we tegen.

En dit is het probleem bij een kind met ADHD: ze hebben geen controle over de enorme hoeveelheid prikkels die binnenkomt. Er wordt geen selectie gemaakt. Je kunt je misschien wel voorstellen dat het heel erg druk in hun hoofd moet zijn! Doordat er geen (of een verstoorde) rem zit op de binnenkomende prikkels zijn ze zeer snel afgeleid. Alles is even belangrijk: de bromvlieg die voorbij vliegt als ze een taalles maken, het fluitende vogeltje terwijl ze rekenen en een klasgenootje dat zijn neus snuit tijdens het kringgesprek. Hun aandacht vliegt alle kanten op. Het is logisch dat ze vaak iets vergeten.

2. Impulsiviteit

Kinderen met ADHD zijn vaak impulsief: ze denken niet na voordat ze iets doen, hebben moeite met het wachten op hun beurt en ‘flappen’ dingen eruit. Ze vinden het lastig om in te schatten hoe ze met anderen om moeten gaan, waardoor ze zich kunnen opdringen aan iemand of het spel van anderen kunnen verstoren. Met dit gedrag kunnen ze andere kinderen afstoten. Kinderen met ADHD worden soms ook gebruikt om vervelende karweitjes op te knappen en krijgen vaak de schuld als er iets fout gaat.

3. Hyperactiviteit

Kinderen met ADHD voelen zich heel vaak onrustig. Ze kunnen niet stilzitten, willen voortdurend bewegen, opstaan, een stukje lopen. Ze ‘friemelen’ met hun handen of een voorwerp, tikken en wiebelen met hun voeten. Ze praten aan één stuk door en steken lange verhalen af die voor de luisteraar nauwelijks te volgen zijn. Ze zijn vaak gespannen en komen moeilijk tot rust.

Hyperfocussen bij ADHD

Het kinkt tegenstrijdig, maar soms zijn kinderen met ADHD nergens door af te leiden en kunnen ze zich extreem goed focussen! Ze kunnen helemaal opgaan in waar ze mee bezig zijn en geen aandacht meer hebben voor hun omgeving. Dit wordt hyperfocussen genoemd. Vaak krijgen deze kinderen een standje omdat ze niet lijken te luisteren.

Omdat sommige kinderen met ADHD zich in een bepaalde situatie zeer goed kunnen concentreren en in andere situaties totaal niet, denkt men vaak niet aan ADHD terwijl hier toch sprake van is.

Door het hyperfocussen kunnen deze kinderen heel creatieve oplossingen vinden voor problemen! Het probleem kan, doordat niet alle prikkels gedempt worden, van heel veel verschillende kanten worden bekeken en hierdoor kunnen er geniale oplossingen bedacht worden.

Het zou best eens kunnen dat Albert Einstein zijn genialiteit aan zijn ADHD te danken had! En de kans is groot dat er nu ook heel veel genieën met ADHD rondlopen!

ADHD en tijdsbeleving

Veel kinderen met ADHD vinden het moeilijk om in te schatten hoelang iets duurt. Ze komen vaak te laat en hebben meer tijd nodig voor een opdracht dan ze van tevoren dachten.

Er is veel verschil tussen kinderen met ADHD. Niet alle kenmerken hoeven bij ieder kind voor te komen om toch een ADHD diagnose te krijgen. De belangrijkste vraag is of een kind belemmert wordt in zijn/haar ontwikkeling.

Hoe ga je om met een kind met ADHD? 14 Tips!

 1. Wees duidelijk: gebruik korte, eenvoudige zinnen en woorden
 2. Zorg voor duidelijke regels
 3. Wees consequent: houd je aan dezelfde afspraken en regels
 4. Praat met je kind over wat wel en niet mag en wat er gebeurt als je kind het toch doet. Als je kind iets doet wat niet mag, zeg dan gelijk wat het gevolg is. Een kind met ADHD kan minder gevoelig zijn voor complimentjes en standjes dan andere kinderen en daarom is het soms beter om de consequenties van gewenst en ongewenst gedrag sterker te maken dan voor andere kinderen
 5. Zorg voor een duidelijke dagplanning
 6. Geef je kind korte instructies
 7. Ondersteun regels, instructies en de dagplanning met visuele middelen zoals plaatjes of schrijf ze op een bord
 8. Zorg dat alle spullen een vaste plaats hebben
 9. Beloon goed gedrag gelijk en doe dit meerdere keren per dag. Bijvoorbeeld door middel van een compliment, een knuffel, een sticker, een verhaaltje of iets anders wat je kind leuk vindt. Belonen werkt vaak beter dan het geven van straf
 10. Verander beloningen regelmatig, omdat kinderen met ADHD snel zijn uitgekeken op een bepaalde beloning
 11. Als er verandert gaat worden van activiteit, bereid je kind dan voor op deze verandering
 12. Het is voor je kind niet makkelijk om ADHD te hebben! Je kind doet zijn uiterste best en zal nooit met opzet ongewenst gedrag vertonen. Houd dit altijd in je achterhoofd als je vindt dat je kind vervelend doet. Hij of zij doet het waarschijnlijk niet expres en als je hem of haar beschuldigd van iets wat hij/zij niet expres gedaan heeft, kan dit voor een grote teleurstelling, verdriet en boosheid zorgen..
  Bedenk je dat geen enkel kind vervelend gevonden wil worden, maar lief en aardig! Dus als een kind toch vervelend doet, is er iets aan de hand.. (Dit heb ik niet zelf verzonnen, maar zijn de woorden van een orthopedagoog waar ik het overigens wel mee eens ben.)
 13. Zorg voor opdrachten/activiteiten die goed aansluiten bij het niveau van je kind. Het is voor een kind met ADHD extra lastig om zijn aandacht bij te moeilijke taken te houden en hij/zij zal snel afgeleid zijn als de taak te makkelijk is
 14. Laat je kind veel bewegen

Wat is de oorzaak van ADHD?

De oorzaken van ADHD zijn volgens Brakenhoff en Homminga heel divers:

 • Biologische oorzaken zoals: complicaties bij de geboorte, infecties, vergiftigingen en hersenletsel.
 • Erfelijke factoren
 • Stoornissen in het neurologisch functioneren van de hersenen (of volgens Kohnstamm het disfunctioneren van bepaalde gebieden in de hersenen)

ADHD anders bekeken

Christiane Beerlandt schreef het boek ‘De sleutel tot Zelf-Bevrijding’ waarin zij de psychologische oorsprong van 1100 ziekten uiteenzet. Ook die van ADHD. Ik zal wat stukjes citeren. Wellicht herken je iets en kun je er iets mee.

“Innerlijke krachten, emoties, natuurlijke energieën worden voortdurend ingehouden. Jij verbergt je als het ware achter een dikke vacht, een tweede persoonlijkheid, waaronder jij jezelf angstvallig verschuilt, bang als je bent om overweldigd te worden door die enorme krachten in jezelf.” (Beerlandt, 2006, p. 105)

“Jij houdt jezelf voortdurend tegen; jij voelt je tegengehouden door anderen. Jij zou dan ook soms structuren willen omverhalen, doorbreken, maar het is slechts een verdere vlucht, wég van je innerlijke kernpersoonlijkheid. Jij voelt je onveilig en jij beschermt jezelf enerzijds door je diepste emotionele krachten weg te stoppen; anderzijds door te vluchten naar alle mogelijke richtingen, buiten jezelf, maar het lost voor jou niets op.” (Beerlandt, 2006, p. 105)

“Dergelijke kinderen hebben behoefte aan een weidse, psychische ruimte, waarin zij vrij zichzelf kunnen beleven. Creativiteit, muziek, enz. … , wat gevoeld wordt van ‘binnen uit’; taken die beleefd worden vanuit de kern van hun zelf, waar ze gans bij berokken zijn. Opdat zij zich ‘binnenskamers’ hervinden; opdat zij de veilige Basis in zichzelf zouden ontdekken.” (Beerlandt, 2006, p. 105)

Is ADHD te behandelen?

Een helend verhaal

Anneke van der Meer (geschoold in bio-energetica, hypnose en aurareading en werkzaam in haar praktijk voor psychotherapie in Amsterdam) beschrijft in haar boek ‘Verbeeldingskracht als heelmeester’ hoe ze het probleem van Lex aanpakte.

Lex is een hyperactief jongetje dat veel brokken maakte. Tijdens het gesprek met de ouders van Lex wordt duidelijk dat er nog meer moeilijkheden in het gezin zijn. De ouders van Lex gaan aan de slag met de problemen die zij kunnen oplossen en Anneke schrijft voor Lex een helend verhaal.

Lex luisterde graag naar het verhaal en na een maand:

• was hij veel rustiger en gemakkelijker in de omgang
• speelde hij weer met andere kinderen
• speelde hij buitenshuis
• verveelde hij zich niet meer
• en was hij niet eenzaam meer

Lex was veel gelukkiger dan voorheen!

Neurofeedback bij ADHD

Hoewel de meningen over het effect van neurofeedback erg verdeeld zijn, wil ik je er toch iets over vertellen.
Neurofeedback is een behandelmethode om de hersengolven weer in balans te krijgen. De hersenen worden als het ware getraind om optimaal te functioneren. Onderzoek toont aan dat neurofeedback de activiteit in de hersenen positief beïnvloedt en er verbeterde aandacht en meer controle over het gedrag ontstaat.

Joost is behandeld met neurofeedback en doet hartcoherentie oefeningen. (Met hartcoherentie oefeningen kun je je hartritme positief beïnvloeden en zo bijvoorbeeld stress verminderen.) In het filmpje vertellen Joost en zijn moeder welk effect dit op Joost heeft.

Voeding en ADHD: het RED-dieet

Uit onderzoek blijkt dat voeding bij maar liefst zestig procent van de kinderen met ADHD een belangrijke oorzaak kan zijn van hun ADHD. Dr. Lidy Pelsser ontwikkelde het RED-dieet. Het RED-dieet is een eliminatie dieet en de afkorting staat voor: Restricted Elimination Diet.

Vijf weken lang worden de voedingsmiddelen die een overgevoelige reactie kunnen veroorzaken uit het menu weggelaten. Bij maar liefst zestig procent van de kinderen is er een duidelijke vermindering van hun klachten. Na deze vijf weken worden er één voor één weer voedingsmiddelen aan het menu toegevoegd en wordt er gekeken welk voedingsmiddel voor klachten zorgt of juist niet.

In deze uitzending van Eén Vandaag vertelt Lidy Pelsser wat het RED-dieet is en welke effecten het heeft op kinderen met ADHD.

Helend gedicht ADHD

Ik ben zo druk, druk, druk

Ik wiebel en beweeg
In mijn hoofd is het zo druk
Ik trommel op mijn tafel
Altijd maak ik dingen stuk

Stil zitten dat kan ik niet
Net zoals me concentreren
Ik doe heus heel erg mijn best
Hoe kan ik ooit iets leren?

Iedereen vindt mij maar lastig
Behalve meester Aad
Hij is de allerliefste
Als het even echt niet gaat

...

Het hele gedicht staat in Het Grote Gedichtenboek voor Bijzondere Kinderen. Klik hier om het boek te bekijken >>>

Bronnen:
Brakenhoff, J., Homminga, S., 1995, Ontwikkelingspsychologie voor het onderwijs, Groningen.

Kohnstamm, R., 2002, Ontwikkelingspsychologie, de basisschoolleeftijd, Houten.
Barkley, R.A., Diagnose ADHD, een gids voor ouders en hulpverleners, 1998, Lisse.
Bruininks, A.C., Ze doen het niet expres, aanpak bij aandachtsstoornissen en hyperactiviteit, 1996, Utrecht. 
http://www.steunpuntadhd.nl/
http://www.neurofeedback.nl/
https://www.thuisarts.nl/adhd
http://www.stress-hartcoherentie.nl/watis-hartcoherentie/

 

© 2016 - 2021 Helende gedichten | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?